Okiratok szerkesztése

Ügyfeleink részére vállaljuk minden ügyvédi ellenjegyzéshez kötött és a hagyománynos okiratszerkesztési feladatok ellátását. Az alábbi felsorolás példálózó jellegű. Adás-vételi szerződések, termőfölddel kapcsolatos szerződések, jognyilatkozatok, vállalkozási és megbízási típusú szerződések, munkaszerződések, gazdasági társaságok iratai, civil szervezetek iratai, végrendelet, öröklési szerződés, tartási szerződés, peres iratok, nem peres beadványok közigazgatási hatósági eljárásban, közjegyző előtti eljárásban, fizetési felszólítás, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem.